7e plaatje KIND EN TAAL

Sneltest

Kinderen leren praten op hun eigen manier en in hun eigen tempo. Voor ouders kan het lastig zijn om te beoordelen of de spraaktaalontwikkeling van hun kind wel op niveau is. In dit onderdeel krijgt u informatie over wat uw kind op een bepaalde leeftijd zou moeten kunnen zeggen. Door de vragenlijst in te vullen krijgt u een globaal beeld van de minimale spreekprestaties, het taalbegrip en de vertelvaardigheden van uw kind.

Link naar de sneltest : kindentaal.nl/snel-test